Hållbart arbete Office Depot

Ett grönare kontor - lite enklare

Vårt breda sortiment av miljömärkta produkter växer. Vi utvärderar ständigt vårt sortiment utifrån ett miljöperspektiv och söker efter bättre alternativ. Samtidigt ställer vi höga krav på att tillverkningen av produkterna sker under goda etiska förhållanden. Office Depot är miljöcertifierat enligt ISO 14001 och kvalitetscertifierat enligt ISO 9001.

Why green ? Tillsammans kan vi påverka miljön
Att släcka lampan när den inte behövs eller stänga av skärmen när ni går hem på kvällen kan verka simpelt, men skillnaden blir stor om många gör som ni. Därför engagerar vi oss för att er arbetsplats inte endast ska bidra till ett bra arbetsklimat utan också till ett bättre klimat utanför kontorslokalen. Tillsammans hjälps vi åt att skapa en mer hållbar värld för våra medarbetare, barn och kommande generationer.

Våra miljömål
Våra miljömål omfattar följande områden:

Produkter
Vi vill att fler ska handla miljömedvetet. Därför ska vi öka antalet miljömärkta produkter i vårt sortiment. Med miljömärkt produkt avser vi en produkt märkt med en officiell miljö- och/eller etisk märkning.

Elförbrukning
Vi ska minska den totala elförbrukningen i företaget genom att övergå till energieffektiv LED-belysning på vårt centrallager och i utvalda butiker. Samtidigt ska vi minska den negativa påverkan på miljön ytterligare genom att ge våra medarbetare fler möjligheter att tänka miljösmart. Att sätta datorn i viloläge när den inte används eller se till att bara köra fulla diskmaskiner kan spara massor av energi, speciellt om alla på kontoret får in vanan.

Transporter
Vi ska inspirera till klimatsmarta inköpsmönster hos våra kunder genom fasta leveransdagar och sammanslagning av restorder. Det betyder att vi höjer ordervärdet och minskar antalet leveranser med avsikt att öka omsättningen per ton koldioxidutsläpp.

Avfallshantering
Vi ska öka graden av källsortering i vår verksamhet och informera om vikten av att sortera avfall i rätt kärl. På så sätt ökar vi andelen återvunnet avfall och minskar mängden avfall till energiutvinning och deponi.

Retur av tonerkassetter
Vi ska öka andelen tonerkassetter som går till återvinning genom att informera våra kunder om möjligheten att kostnadsfritt erhålla en returlåda och bli av med den uttjänta tonerkassetten. Målet är att inspirera våra kunder så att andelen återvunna tonerkassetter av den totala försäljningen ökar, samtidigt som vi bidrar till den cirkulära ekonomin.

Läs mer i vår Hållbarhetsrapport 2018 klicka här >>